U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te retourneren. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. U kunt het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via info@knapsfeertje.nl binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij kunnen u dan melden hoe het product retour te sturen zodat het zonder schade bij ons retour komt. Niet aangemelde retouren nemen wij niet in ontvangst.

Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,25 zullen bedragen. 
Indien er sprake was van gratis verzending i.v.m een bestelling boven € 75,00 en er worden artikelen geretourneerd, waardoor het nieuwe order bedrag lager uitkomt dan € 75,00, dan worden er alsnog verzendkosten berekend. De verzendkosten worden in mindering gebracht op het te crediteren bedrag. 

 

© 2020 - 2022 knapsfeertje.nl | sitemap | rss