Knap SFeertje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van de bestelling.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Om volledig transparant te maken welke gegevens HUISvanMO van de koper verzamelt, volgt hier een opsomming:

voor- en achternaam
adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats en postcode)
telefoonnummer
emailadres
optioneel: voor- en achternaam van de beoogde ontvanger
optioneel: adresgegevens van de beoogde ontvanger
Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt om de door de koper geplaatste bestelling te kunnen afhandelen en uitleveren en hierover te communiceren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uitzondering hierop is de vervoerder van de producten, die ervoor zorgdraagt dat de bestelling bij het juiste adres wordt afgeleverd.

Indien Knap SFeertje in de toekomst de gegevens intern wil gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de bestellingen, bijvoorbeeld voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de koper, dan zal dit uitsluitend na toestemming van de koper plaats vinden.

Op onze website worden geen cookies gebruikt en Knap SFeertje heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens;
BEDRIJFSNAAM: Knap SFeertje
Adres: Tripkouw 2, 1679 GJ  Midwoud
Email: info@knapsfeertje.nl
Kvknummer: 77333977
BTW.nummer: NL860974583B01

© 2020 - 2021 knapsfeertje.nl | sitemap | rss